Tvorba značky, riešenie firemnej stratégie a procesov

Nové na reklamnom blogu. Dnes by som sa rada na mojom blogu venovala nasledovným 3 oblastiam, ktoré spolu úzko súvisia. Ako autorka reklamy sa často stretávam s tým, že klient má síce potenciál, ale je mu skresaný na minimum a účinok, ktorý by sme mohli od reklamy očakávať, jednoducho cieľovú skupinu minie.

————————————–
Upozornenie! Nachádzate sa na reklamnom blogu a preto vám za poskytnuté informácie negarantujeme! :-)

————————————–

Veľa firiem si rieši svoju reklamu vyslovene amatérskym spôsobom a tak je aj efektívna. Efektivita je u vynaložených prostriedkov dosť dôležitá.

Tvorba značky využíva trhový potenciál, ktorý máme k dispozícii. Správne nastavená značka – tu zámerne vynechám slovo reklama, rieši preferencie zákazníka, jeho podprahové vnemy či image spoločnosti.

V rámci značky riešia zvyčajne odborníci aj postavenie značky na trhu, tvorbu firemnej stratégie a nastavenie procesov tak, aby značka fungovala na trhu efektívnejšie. Ja ako samostatnú kapitolu riešim napríklad nastavenie produktov pre trh. A čo vaša značka?

Potrebujete audit vašej reklamy?

Good Advertising Blog 2016 : “We love Dreams.. because writing advertising is equal how make one big Dream.”

marketing
guothova
good advertising blog
startupujeme

blog o marketingu
a reklame
tvoríme

startups
startupy

ahoj

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s